De bewerking Vignettering in het Tools-menu van Snapseed.

De bewerking Vignettering in het Tools-menu van Snapseed