Als je foto's selecteert worden er tegerlijkertijd collages van je foto's gemaakt.